Medisch Onderzoek werk verplicht Eindhoven?

Bij een medisch onderzoek wordt er uitgebreid gekeken naar de gezondheid en vitaliteit van de medewerkers binnen uw organisatie. Op deze manier kunt u op tijd ingrijpen als er eventuele risico’s sluimeren op het gebied van de gezondheid van uw medewerkers. In sommige gevallen, is een medisch onderzoek werk verplicht. Dit is dan op grond van de CAO of een vastgelegde (ARBO)wet.

Medisch onderzoek werk verplicht Eindhoven

 

Verplichte medische keuringen en onderzoeken

Een verplichte medische keuring, is een keuring die op basis van een CAO, of op basis van een wet, verplicht zijn voor werknemers. Een verplichte medische keuring, op basis van de wet kan bijvoorbeeld bij de brandweer zijn en een verplichte medische keuring op basis van een CAO kan bijvoorbeeld bij ambulancepersoneel zijn.

In sommige branches bestaan er vastgelegde afspraken over verplichte medische onderzoeken en of keuringen, welke in een brancheovereenkomst zijn vastgelegd.
 

Wat betekent Medisch Onderzoek werk verplicht Eindhoven voor mij als werkgever?

Goed uitgevoerde medische onderzoeken door bijvoorbeeld de bedrijfsarts geven u inzicht in de vitaliteit en gezondheid van uw medewerkers. Ook worden mogelijke gezondheidsrisico’s, in relatie tot het werk, van de gekeurde medewerkers in kaart gebracht.

Ook beoordeelt de bedrijfsarts of, en zo ja, in hoeverre, uw werknemers’ veiligheid in het geding is. U bent dan als werkgever verplicht om maatregelen te nemen om risico’s te voorkomen en te beperken. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan een buschauffeur die voldoende is behandeld voor bewustzijnsstoornis. Deze chauffeur loopt dan een grote(re) kans op ongelukken tijdens het uitoefenen van het beroep. In dit geval zal de werknemer worden afgekeurd als chauffeur, maar u kunt de werknemer eventueel wel ander, passend werk aanbieden.

Ook het vroeg kunnen signaleren van bepaalde gezondheidsproblemen en of risico’s, is een voordeel van het laten uitvoeren van medische onderzoeken.

Is een PMO hetzelfde als een verplichte medische keuring?

Medisch Onderzoek werk verplicht Eindhoven of keuring kan deel uitmaken van het PMO-onderzoek, maar ze zijn niet hetzelfde. Een bedrijfsarts kan bij het PMO-onderzoek, meer aandacht besteden aan meerdere aspecten van de gezondheid van de werknemer. Bij een medische keuring wordt in principe alleen aandacht besteedt aan aspecten die met de bijzondere functie te maken hebben, of die op basis van de wet, verplicht en of noodzakelijk zijn.

Een voorbeeld hiervan is dat bij een medische keuring of onderzoek, niet altijd wordt gekeken naar de bloeddruk of naar het cholesterolgehalte. Bij het PMO-onderzoek zullen deze aspecten wel altijd worden gecontroleerd.

Een werknemer is niet verplicht om deel te nemen aan een PMO-onderzoek, maar bij een verplichte medische keuring is dit wel het geval. De werknemer is niet verplicht om de uitslagen van een PMO-onderzoek (preventief medisch onderzoek), met u te delen en de resultaten hiervan, kunnen geen invloed hebben over de rechtsgeldige positie van de werknemer. De resultaten van een verplichte medische keuring worden wel met de werkgever gedeeld en kunnen ook gevolgen hebben voor de rechtspositie van de werknemer.

Hoe krijg ik als werkgever, en de werknemer, uitslag van een verplichte keuring?

  • De resultaten van de onderzoeken, zullen eerst worden besproken met de werknemer die de keuring heeft ondergaan. Evenals het oordeel van de arts, over de geschiktheid van de medewerker voor de specifieke functie.

  • De werknemer en de werkgever, zullen beide een schriftelijke verklaring ontvangen, waarin staat of de werknemer geschikt is voor de functie. Ook wanneer de werknemer tijdelijk ongeschikt is, of onder voorwaarden geschikt is voor de functie, zal dit ook in het schrijven staan.

De arts die de keuring heeft uitgevoerd, mag u, als werkgever, verder geen informatie geven over de resultaten van het onderzoek, tenzij de werknemer hiervoor toestemming heeft gegeven.