top of page

Is Medisch Onderzoek op het werk verplicht?

Bij een medisch onderzoek wordt er uitgebreid gekeken naar de gezondheid en vitaliteit van de medewerkers binnen de organisatie. Op deze manier kun je op tijd ingrijpen als er eventuele risico’s sluimeren op het gebied van de gezondheid van jouw medewerkers. In sommige gevallen, is een medisch onderzoek werk verplicht. Dit is dan op grond van de CAO of een vastgelegde (ARBO)wet.

Verplichte medische keuringen en onderzoeken

Een verplichte medische keuring, is een keuring die op basis van een CAO, of op basis van een wet, verplicht zijn voor werknemers. Een verplichte medische keuring, op basis van de wet kan bijvoorbeeld bij de brandweer zijn en een verplichte medische keuring op basis van een CAO kan bijvoorbeeld bij ambulancepersoneel zijn.

In sommige branches bestaan er vastgelegde afspraken over verplichte medische onderzoeken en of keuringen, welke in een brancheovereenkomst zijn vastgelegd.
 

Wat betekent deze verplichting voor mij als werkgever?

Goed uitgevoerde medische onderzoeken door bijvoorbeeld de bedrijfsarts geven jou inzicht in de vitaliteit en gezondheid van jouw medewerkers. Ook worden mogelijke gezondheidsrisico’s, in relatie tot het werk, van de gekeurde medewerkers in kaart gebracht.

Ook beoordeelt de bedrijfsarts of, en zo ja, in hoeverre jouw werknemers’ veiligheid in het geding is. Je bent dan als werkgever verplicht om maatregelen te nemen om risico’s te voorkomen en te beperken. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan een buschauffeur die onvoldoende is behandeld voor bewustzijnsstoornis. Deze chauffeur loopt dan een grote(re) kans op ongelukken tijdens het uitoefenen van het beroep. In dit geval zal de werknemer worden afgekeurd als chauffeur, maar je kunt de werknemer eventueel wel ander, passend werk aanbieden.

Ook het vroeg kunnen signaleren van bepaalde gezondheidsproblemen en of risico’s, is een voordeel van het laten uitvoeren van medische onderzoeken.

Is een PMO hetzelfde als een verplichte medische keuring?

Medisch Onderzoek werk verplicht Eindhoven of keuring kan deel uitmaken van het PMO-onderzoek, maar ze zijn niet hetzelfde. Een bedrijfsarts kan bij het PMO-onderzoek, meer aandacht besteden aan meerdere aspecten van de gezondheid van de werknemer. Bij een medische keuring wordt in principe alleen aandacht besteedt aan aspecten die met de bijzondere functie te maken hebben, of die op basis van de wet, verplicht en of noodzakelijk zijn.

Een voorbeeld hiervan is dat bij een medische keuring of onderzoek, niet altijd wordt gekeken naar de bloeddruk of naar het cholesterolgehalte. Bij het PMO-onderzoek zullen deze aspecten wel altijd worden gecontroleerd.

Een werknemer is niet verplicht om deel te nemen aan een PMO-onderzoek, maar bij een verplichte medische keuring is dit wel het geval. De werknemer is niet verplicht om de uitslagen van een PMO-onderzoek (preventief medisch onderzoek), met jou te delen en de resultaten hiervan, kunnen geen invloed hebben over de rechtsgeldige positie van de werknemer. De resultaten van een verplichte medische keuring worden wel met de werkgever gedeeld en kunnen ook gevolgen hebben voor de rechtspositie van de werknemer.

Hoe krijg ik als werkgever en de werknemer, uitslag van een verplichte keuring?

  • De resultaten van de onderzoeken, zullen eerst worden besproken met de werknemer die de keuring heeft ondergaan. Evenals het oordeel van de arts, over de geschiktheid van de medewerker voor de specifieke functie.

  • De werknemer en de werkgever, zullen beide een schriftelijke verklaring ontvangen, waarin staat of de werknemer geschikt is voor de functie. Ook wanneer de werknemer tijdelijk ongeschikt is, of onder voorwaarden geschikt is voor de functie, zal dit ook in het schrijven staan.

De arts die de keuring heeft uitgevoerd, mag jou, als werkgever, verder geen informatie geven over de resultaten van het onderzoek, tenzij de werknemer hiervoor toestemming heeft gegeven.

Medisch onderzoek werk verplicht Eindhoven

Medisch onderzoek werk verplicht Amsterdam

Medisch onderzoek werk verplicht Rotterdam

Medisch onderzoek werk verplicht Utrecht

Medisch onderzoek werk verplicht Den Bosch

Medisch onderzoek werk verplicht Tilburg

Medisch onderzoek werk verplicht Breda

Medisch onderzoek werk verplicht Maastricht

bottom of page