top of page

PAGO Onderzoek Eindhoven

Als werkgever wil je natuurlijk graag dat al jouw medewerkers gezond zijn en ook blijven. Verzuim kan soms al snel hoog in de kosten lopen en het kan zorgen voor veel ellende. Niet alleen voor de medewerker, maar ook voor de werkgever is dit het geval.

Hiervoor kan een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek worden ingezet. Deze wordt ook wel een PAGO Onderzoek Eindhoven genoemd, maar wat houdt het precies in en is het verplicht? 

Wat is een PAGO onderzoek Eindhoven?

Een PAGO is een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek en is een onderzoek dat ervoor zorgt dat jou, als werkgever, een algeheel beeld krijgt van de vitaliteit en gezondheid van uw medewerkers. Maar ook krijg je een goed organisatie breed inzicht in de gezondheidsrisico’s.

Bij een PAGO onderzoek gaat het puur en alleen om arbeid gerelateerde risico’s. Dit houdt ook direct in, dat een PAGO onderzoek andere accenten legt dan het PMO-onderzoek (periodiek medisch onderzoek).

Geen bijzondere risicofactoren


Voor sommige bedrijven gelden er (nog) geen bijzondere risicofactoren of soms is het uitvoeren van een Risico-inventarisatie en -evaluatie nog niet gebeurd zodat er nog geen duidelijk beeld is. 

Voor deze situaties kan een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek   onderzoek duidelijkheid bieden, gebaseerd op de meest voorkomende oorzaken van verzuim onder medewerkers, algemeen genomen, dus niet specifiek per medewerker. Een PAGO onderzoek kan onder andere bestaan uit onderzoek naar het bewegingsapparaat, een bloedwaarden onderzoek in verband met biologische agentia of een gehooronderzoek.

  • Door middel van een PAGO, krijg je een betere kijk op de gezondheidsrisico’s van de medewerkers en je bent actief bezig met een adequaat verzuim preventiebeleid.

 

  • Een PAGO zal afgestemd zijn op de specifieke risico’s en omstandigheden bij jou op de werkvloer en zal in nauwe samenwerking met jou worden uitgevoerd. Het resultaat van een PAGO zijn heldere conclusies en adviezen die waardevol zijn voor jou en jouw bedrijf.

Wat houdt een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek in?

Via een PAGO onderzoek Eindhoven, wordt de vitaliteit en gezondheid van uw medewerkers in kaart gebracht. De aspecten waarin uw medewerkers risico lopen op de werkvloer, wordt beoordeeld en kunnen vastgesteld worden in een Risico- inventarisatie en -Evaluatie.
 

Een dergelijk PAGO onderzoek, kan uit verschillende onderdelen bestaan, deze bespreken we hieronder met u:

Een onderzoek kan beginnen met een Vragenlijst, welke thuis ingevuld kan worden. Voorafgaand aan het onderzoek, zal de bedrijfsarts deze vragenlijst doornemen met de werknemer. Deze vragenlijst kan bestaan uit vragen over werkomgeving- en omstandigheden, maar zullen ook vragen bevatten over de gezondheid.
 

Afhankelijk van de risico’s worden de onderzoeken hieraan afgeleid, de achterliggende vraag is  bijvoorbeeld of medewerkers schade oplopen door geluidsoverlast van machines. Als ondanks het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen blijkt dat het gehoor gemiddeld genomen slechter scoort kan dat het volgende betekenen: de medewerkers maken onvoldoende gebruik van pbm of de overlast is dermate hoog dat medewerkers te veel risico lopen.
 

Persoonlijke gezondheid

In eerste instantie, zullen de uitkomsten van het onderzoek, naar de medewerker zelf gaan. De medewerker krijgt een concreet rapport over de persoonlijke gezondheid. Deze resultaten zullen worden weergegeven, ten opzichte van een groep mensen, vergelijkbaar met de werknemer. Voor de werknemer wordt het geheel compleet gemaakt, met een persoonlijk verbeterplan en soms coaching en of een doorverwijzing naar een eventuele specialist. De terugkoppeling kan zowel persoonlijk gebeuren, als digitaal.

Wat houdt een PAGO onderzoek in?

Via een PAGO onderzoek, wordt de vitaliteit en gezondheid van uw medewerkers in kaart gebracht. De aspecten waarin uw medewerkers risico lopen op de werkvloer, wordt beoordeeld en kunnen vastgesteld worden in een Risico- inventarisatie en -Evaluatie.
 

Een dergelijk PAGO onderzoek, kan uit verschillende onderdelen bestaan, deze bespreken we hieronder met u:

Een onderzoek kan beginnen met een Vragenlijst, welke thuis ingevuld kan worden. Voorafgaand aan het onderzoek, zal de bedrijfsarts deze vragenlijst doornemen met de werknemer. Deze vragenlijst kan bestaan uit vragen over werkomgeving- en omstandigheden, maar zullen ook vragen bevatten over de gezondheid.
 

Afhankelijk van de risico’s worden de onderzoeken hieraan afgeleid, de achterliggende vraag is  bijvoorbeeld of medewerkers schade oplopen door geluidsoverlast van machines. Als ondanks het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen blijkt dat het gehoor gemiddeld genomen slechter scoort kan dat het volgende betekenen: de medewerkers maken onvoldoende gebruik van pbm of de overlast is dermate hoog dat medewerkers te veel risico lopen.
 

In eerste instantie, zullen de uitkomsten van het onderzoek, naar de medewerker zelf gaan. De medewerker krijgt een concreet rapport over de persoonlijke gezondheid. Deze resultaten zullen worden weergegeven, ten opzichte van een groep mensen, vergelijkbaar met de werknemer. Voor de werknemer wordt het geheel compleet gemaakt, met een persoonlijk verbeterplan en soms coaching en of een doorverwijzing naar een eventuele specialist. De terugkoppeling kan zowel persoonlijk gebeuren, als digitaal.

Wat houdt een PAGO onderzoek in?

Via een PAGO onderzoek, wordt de vitaliteit en gezondheid van uw medewerkers in kaart gebracht. De aspecten waarin uw medewerkers risico lopen op de werkvloer, wordt beoordeeld en kunnen vastgesteld worden in een Risico- inventarisatie en -Evaluatie.
 

Een dergelijk PAGO onderzoek, kan uit verschillende onderdelen bestaan, deze bespreken we hieronder met u:

Een onderzoek kan beginnen met een Vragenlijst, welke thuis ingevuld kan worden. Voorafgaand aan het onderzoek, zal de bedrijfsarts deze vragenlijst doornemen met de werknemer. Deze vragenlijst kan bestaan uit vragen over werkomgeving- en omstandigheden, maar zullen ook vragen bevatten over de gezondheid.
 

Afhankelijk van de risico’s worden de onderzoeken hieraan afgeleid, de achterliggende vraag is  bijvoorbeeld of medewerkers schade oplopen door geluidsoverlast van machines. Als ondanks het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen blijkt dat het gehoor gemiddeld genomen slechter scoort kan dat het volgende betekenen: de medewerkers maken onvoldoende gebruik van pbm of de overlast is dermate hoog dat medewerkers te veel risico lopen.
 

In eerste instantie, zullen de uitkomsten van het onderzoek, naar de medewerker zelf gaan. De medewerker krijgt een concreet rapport over de persoonlijke gezondheid. Deze resultaten zullen worden weergegeven, ten opzichte van een groep mensen, vergelijkbaar met de werknemer. Voor de werknemer wordt het geheel compleet gemaakt, met een persoonlijk verbeterplan en soms coaching en of een doorverwijzing naar een eventuele specialist. De terugkoppeling kan zowel persoonlijk gebeuren, als digitaal.

De kosten van een PAGO

De kosten van een PAGO hangen af van wat u precies onderzocht wil hebben. Een PAGO onderzoek zal vrijwel altijd beginnen met een digitale vragenlijst. Echter is de inhoud van deze vragenlijsten, per onderzoek, erg verschillend. Er worden voor verschillende onderzoeken, dus verschillende dingen gevraagd in de digitale vragenlijst.

Zo ook het fysieke onderzoek en soms een psychisch onderzoek. Ook de inhoud hiervan is afhankelijk van wat u, als werkgever, precies wil onderzoeken. Wat u op wil nemen in uw PAGO, is vooral afhankelijk van uw budget, de risico’s en uw doelstellingen.

De uiteindelijke kosten van uw PAGO onderzoek kan uiteenlopen van een paar tientjes, voor een algemene, niet al te uitgebreide check, tot een zeer uitgebreid pakket dat vele honderden euro’s kan kosten.

U moet zich hierbij echter bedenken, dat een zieke medewerker toch als snel een paar honderd euro per dag kan kosten. Met een preventief onderzoek kunt u langdurige uitval voorkomen. In zo’n geval is het natuurlijk altijd zinvol om te investeren in een PAGO voor uw medewerkers.

Wie moet een PAGO volgens de wet bekostigen?

Volgens artikel 18 van de Arbowet, dient een periodiek medisch onderzoek, PAGO of PMO (preventief medisch onderzoek), aangeboden te worden door de werkgever. Dit houdt in dat de kosten van een dergelijk onderzoek, altijd voor de werkgever zijn.

Soms kan een verzuimverzekeraar, de werkgever stimuleren tot het (regelmatig) uitvoeren van deze medische onderzoeken door bijvoorbeeld een deel van de kosten van dergelijke medische onderzoeken, te bekostigen. Uiteraard is het ook in het belang van de (inkomens)verzekeraar, dat de werknemers gezond zijn en dus productief aan het werk kunnen en ook blijven.

Is een PAGO echt wettelijk verplicht?

De kosten van een PAGO

Volgens de Arbowet, is het verplicht om regelmatig een medisch onderzoek aan te bieden aan uw werknemers. Het staat hierbij echter niet vast dat dit per se een PAGO onderzoek moet zijn. U kunt ook de keuze maken voor een PMO-onderzoek. U kunt de CAO van uw sector hiervoor raadplegen.

Hoewel het een verplichting van de werkgever is, om een dergelijk onderzoek aan te bieden, is het voor de werknemer geen verplichting om deel te nemen aan dergelijke onderzoeken. Hier staat de medewerker geheel vrij in. Tenzij het gaat om beroepen waarvoor een medische keuring verplicht is, zoals bijvoorbeeld een oog test voor een piloot.

Wat moet de frequentie van een PAGO zijn?

De wet heeft vastgesteld dat u, als werkgever, verplicht bent om een gezondheidsonderzoek aan te bieden. Wat er echter niet is vastgesteld, is de frequentie waarin deze onderzoeken moeten gebeuren.

Als werkgever mag u zelf bepalen hoe vaak u een dergelijk onderzoek aan wil bieden. Dit kunt u baseren op de gezondheidsrisico’s van het werk, en de aard van het werk.

CAO en hoog gezondheidsrisico

In sommige beroepen zal de frequentie van een medisch onderzoek zijn opgenomen in de CAO. In deze gevallen bent u verplicht om zich aan deze frequentie te houden. Een frequentieplicht zult u veelal zien bij beroepen met een hoger gezondheidsrisico.

bottom of page