top of page

Om een goed beeld te krijgen van de vitaliteit en algemene gezondheid van de werknemers binnen jouw bedrijf, kun je een gezondheid check Eindhoven laten doen. Er wordt dan op zowel geestelijk als lichamelijk gebied goed gekeken naar de gezondheid op de werkvloer.

Op deze manier kunt je vroegtijdig, de meest voorkomende risico’s op het gebied van gezondheid in kaart brengen, zodat je hier op tijd maatregelen voor kunt treffen indien dit mogelijk is. Bij een gezondheidscheck wordt er voornamelijk gekeken naar de niet arbeid gerelateerde risico’s. Dus meer naar de persoonlijke risico’s op het gebied van de gezondheid.

Wat is een gezondheidscheck?

Een gezondheidscheck is een hele goede manier om een indruk te krijgen van hoe jouw werknemers er voorstaan binnen jouw organisatie. Jouw medewerkers krijgen de mogelijkheid om zelf de regie in handen te nemen en voor jou als werkgever is dit het begin van minder verzuim en een verhoogde productiviteit.

Voor alle werkgevers kan verzuim van werknemers al gauw behoorlijk in de kosten lopen. Voor grote organisaties is dit natuurlijk ook vervelend, maar allicht minder vervelend dan voor een kleiner bedrijf. Als je ervoor kiest om regelmatig een gezondheidscheck aan te bieden, kun je preventief handelen met het oog op verzuim en arbeid gerelateerde gezondheidsklachten.

Bij een gezondheidscheckup, zal een bedrijfsarts jouw werknemers waarschijnlijk eerst een vragenlijst aanbieden om in te vullen. Aan de hand van deze vragenlijst zal de bedrijfsarts bepalen of, en wat voor eventuele aanvullende onderzoeken er nodig zijn. Een fysiek en geestelijk onderzoek zal bijna altijd deel uitmaken van een complete gezondheidscheckup.

De werknemers zijn niet verplicht om hieraan deel te nemen, of om de resultaten met jou te delen.

Is een gezondheidscheck verplicht?

Het is conform de ARBO wet verplicht een gezondheidscheck (een PMO) aan te bieden aan de werknemers die binnen uw bedrijf werkzaam zijn. Voor de werknemer is het niet verplicht om deel te nemen aan een gezondheidscheckup. De werknemer staat hier volledig vrij in. Ook is de werknemer, als deze ervoor kiest om deel te nemen aan de gezondheidscheck, niet verplicht om de persoonlijke resultaten hiervan, met u te delen of te bespreken.

Binnen bepaalde branches/beroepen, is het echter wel verplicht om deel te nemen aan een medisch onderzoek. Beroepen zoals die voorkomen bij de politie, of ambulancepersoneel zijn verplicht om mee te werken aan medische onderzoek omdat dit van belang is voor een goede uitoefening van de functie. Voor een piloot is bijvoorbeeld een periodieke oog test verplicht.

Kunnen de resultaten van eengezondheid check gevolgen hebben voor de werknemer?

De werknemer is niet verplicht om:

  • mee te doen aan eventuele medische onderzoeken;

  • en of gezondheidschecks.

 

Als de werknemer ervoor kiest om wel deel te nemen aan dit onderzoek, dan kunnen de resultaten hiervan, geen gevolgen hebben voor de rechtspositie van de werknemer, binnen jouw organisatie.

Als het gaat om een verplichte, periodieke medische keuring, dan kunnen de resultaten hiervan wel worden gedeeld met de werkgever. Ook kunnen deze resultaten wel gevolgen hebben voor de rechtspositie van de werknemer binnen jouw organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de oog test van de piloot. Als deze niet succesvol wordt afgerond, is het niet verantwoord dat de piloot gewoon weer aan het werk gaat. In een dergelijk geval kan het resultaat dus gevolgen hebben voor de werknemer en zijn of haar positie binnen het bedrijf.

Wat kost een gezondheidscheck?

De kosten van een gezondheidscheck, zijn mede afhankelijk van het type onderzoek dat je aan uw werknemers wil aanbieden. Wat ook invloed heeft op de kosten van een medisch onderzoek of gezondheidscheck voor jouw medewerkers, is het type beroep dat er wordt uitgeoefend.

Zo wordt er bij een algemene gezondheidscheck, geen uitgebreide aandacht besteed aan bijvoorbeeld de ogen. Er zal meer worden gekeken naar de algemene gezondheid van de medewerkers, in grote lijnen. Indien het om beroepen gaat waar er bepaalde aspecten, extra belangrijk zijn, zal hier een ander onderzoek voor moeten worden ingezet. Voor de piloten zou dit dus in ieder geval een oog test zijn. In deze gevallen is het ook verplicht voor de medewerker om deel te nemen aan zogenaamde PMO-onderzoeken en of een PAGO onderzoek.

Hoe een medisch onderzoek of gezondheidscheck er voor jou specifiek ook uit zal zien, als werkgever zullen de kosten van deze onderzoeken, altijd voor jouw rekening zijn. Voor sommige bedrijven zullen periodieke basale gezondheidschecks, genoeg zijn. Deze onderzoeken zullen jou een goed genoeg beeld geven van de gezondheid en vitaliteit binnen het bedrijf. Voor andere bedrijven zullen de basale medische onderzoeken niet voldoende zijn om een goed beeld te krijgen. Soms kunnen bepaalde aanvullende onderzoeken ook, bij de wet of een CAO, verplicht zijn. Deze onderzoeken zullen dan ook duurder zijn dan de reguliere gezondheidscheck.

Waarom investeren in gezondheidschecks voor jouw medewerkers

De kosten voor alle medische onderzoeken, verplicht of niet, zullen voor de rekening van de werkgever komen. Dit kan al snel behoorlijk wat kosten, afhankelijk van het type onderzoek en natuurlijk het aantal medewerkers binnen uw bedrijf of organisatie. Als er echter vanuit gaat, dat 1 dag verzuim toch al gauw rond de 250 euro kan kosten, lijkt het kostenplaatje van eventuele medische onderzoeken allicht een stuk minder groot.

Soms kan een verzuimverzekeraar, de werkgever stimuleren tot het (regelmatig) uitvoeren van deze medische onderzoeken door bijvoorbeeld een deel van de kosten van dergelijke medische onderzoeken, te bekostigen. Uiteraard is het ook in het belang van de (inkomens)verzekeraar, dat de werknemers gezond zijn en dus productief aan het werk kunnen en ook blijven.

Vergoedt de verzekeraar de gezondheidscheck?

Wanneer het gaat om arbeid gerelateerde gezondheidschecks, zijn er bepaalde verzuimverzekeraars die je zullen stimuleren om dergelijke checks aan te bieden aan jouw werknemers. Zo zullen ze bijvoorbeeld in sommige gevallen, gedeeltelijk de kosten van medische onderzoeken binnen jouw bedrijf, bekostigen.

Gezondheidscheck Amsterdam

Gezondheidscheck Eindhoven

Gezondheidscheck Tilburg

Gezondheidscheck Den Bosch

Gezondheidscheck Maastricht

Gezondheidscheck Rotterdam

Gezondheidscheck Utrecht

bottom of page