top of page

Kies uit meer dan 100 vragenlijsten, op individueel en organisatie niveau. 

Bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid

Bedrijven gaan op verschillende manieren om met duurzame inzetbaarheid. Vitaliteit, gezondheid, ontwikkeling en inzetbaarheid kunnen weinig tot geen aandacht krijgen of juist structureel onderdeel uitmaken van de bedrijfsstrategie. Waar je ook staat deze module brengt in kaart wat (misschien ongemerkt) al heel goed gaat, waar aandachtspunten liggen en waar het bedrijf actie moet ondernemen om de inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren. Deze module, specifiek bedoeld voor o.a. HR, leidinggevenden, managers en het directieteam, zorgt voor inzicht in de huidige stand van zaken omtrent duurzame inzetbaarheid en welke impactgebieden en thema’s relevant zijn voor de organisatie, teams of afdelingen. De bedrijfsscan wordt gebruikt als thermometer in de organisatie. Je kan het tevens als 0-meting inzetten voordat je begint met het maken van beleid of het opstarten van trajecten/projecten.

MTO - verschillende clusters

Organisaties met medewerkers die niet alleen trots zijn op het geleverde werk, maar ook op het bedrijf zelf, renderen aanzienlijk beter. Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal en het visitekaartje van het bedrijf. Verbondenheid met collega's en met het bedrijf heeft daarnaast een enorm positief effect op het verzuim. De functie van een medewerker kan gedurende de tijd veranderen. Verandering in het werk of in de omgeving kunnen invloed hebben op de ervaringen van de medewerker. Zo kan het werk als minder plezierig of minder uitdagend worden ervaren. Medewerkers die plezier en voldoening halen uit hun werk, zijn effectiever en houden het werk langer vol. Een belangrijk onderdeel van de inzetbaarheid is dan ook het kunnen uitvoeren van werk dat bij mensen past en waarin mensen worden uitgedaagd.

Rand 36 - algemene gezondheid

De algemene gezondheidstoestand is een belangrijke indicator voor de lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid van jouw medewerkers. Deze vragenlijst geeft jou en ons de mogelijkheid om aandachtspunten snel en eenvoudig te signaleren. Een aantal onderdelen komen aan bod waaronder: het fysieke en sociale functioneren, welzijn en gezondheidsbeleving. Kwaliteit van leven wordt hieraan gerelateerd, maar dit is subjectief. Het gaat om hoe jouw medewerkers zijn/haar gezondheidstoestand ervaren.

En nog veel meer op het vlak van leefstijl, arbeidsomstandigheden, BIG-5, werkomgeving, PSA, etc.

scans.png

Vraag hier een offerte aan

#healthcheck #gezondheidscheck #epmo

PMO Onderzoek Eindhoven

Bent u op de hoogte van hoe vitaal en gezond uw organisatie is? Weet u waar uw werknemers energie van krijgen, of juist waar ze stress van krijgen? Het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO Onderzoek Eindhoven) kan antwoord geven op al deze vragen. Middels relevante fysieke onderzoeken en online vragenlijsten krijgen de werknemers duidelijk inzicht in hun fysieke en psychische gesteldheid. Een PMO is veel meer dan slechts verplicht via de wet, ook preventief medisch onderzoek. Als werkgever laat u zien dat u hun gezondheid belangrijk vindt en u uit zo ook een stukje waardering. Dit bevordert de vitaliteit en gezondheid binnen uw organisatie.

Periodiek Medisch Onderzoek

Via dit onderzoek kunt u de gezondheid van uw medewerkers in kaart brengen. Dit zijn risico’s die te maken kunnen hebben met het werk, maar kunnen ook slaan op de persoonlijke situatie van uw medewerker, of met zijn of haar leefstijl.

U, als werkgever wil natuurlijk dat uw medewerker goed voor zichzelf zorgt en een gezond leven leidt, maar u heeft hier helaas weinig invloed op.

Middels een goed PMO, kunt u uw medewerkers inzicht geven in hun persoonlijke situatie en ze voorzien van tips en tricks. Deze kunnen ervoor zorgen dat de medewerker beter voor zijn of haar gezondheid wil zorgen en ook dat ze weten hoe dit gerealiseerd kan worden.
Ook preventief medisch onderzoek. Een gezonde werknemer is productiever en is minder vaak ziek, wat voor jou als werkgever natuurlijk van groot belang is.

Alle organisaties die medewerkers in dienst hebben, zijn verplicht tot het aanbieden van periodieke medische onderzoeken.
Uiteindelijk zal dit goed zijn voor uw bedrijf of organisatie, want het zal zorgen voor een grotere inzetbaarheid, fittere medewerkers en een grotere inzetbaarheid.

Wanneer zijn medewerkers verplicht om deel te nemen aan het PMO?

Deelname aan een PMO of preventief medisch onderzoek als zodanig is niet verplicht, dat geldt alleen voor medisch onderzoek voor bepaalde beroepsgroepen. Denk hierbij aan scheepvaart, luchtvaart, de bouw en andere beroepen die fysiek veel van je vragen. Deze medewerkers dienen altijd deel te nemen aan fysieke medische onderzoeken.

Soms kan ook een psychisch onderzoek, deel uitmaken van het PMO of preventief medisch onderzoek, dit is vooral bij beroepen waar de psychische belasting zwaar kan zijn. Denk hierbij aan sociaal werkers, ambulancepersoneel en politie bijvoorbeeld. Voor sommige beroepen gelden verplichte keuringen. Dit ligt dan ook vast in bijvoorbeeld het CAO, of via de wet. Denk hierbij aan piloten bijvoorbeeld, die mogen geen hartfalen krijgen en ook hun zicht mag natuurlijk niet achteruitgaan.

PMO en Ziekteverzuim

Heeft u, als werkgever inzicht in waar bijvoorbeeld uw werknemers energie van krijgen, hoe gezond en hoe fit uw werknemers zijn? Welke mensen op de werkvloer ervaren veel stress en waar komt die stress van? Misschien zijn er zelfs medewerkers die tegen een burn-out aanzitten, het is belangrijk dat u hier, als werkgever, inzicht in heeft of krijgt. Bij de meeste organisaties, maar ook vaak bij de werknemers zelf, wordt er pas over gezondheid gesproken, als er al iets aan de hand is. Met een PMO of preventief medisch onderzoek is dit te voorkomen, omdat u dan op tijd weet wat u, maar ook uw werknemers kunnen doen om productief en gezond te blijven of de gezondheid te verbeteren.

Met een PMO-onderzoek en/ of preventief medisch onderzoek, krijgt u als werkgever dus inzicht in de gezondheid op fysiek gebied, maar ook op psychisch gebied. Als u inzicht heeft in de vitaliteit van uw werknemers, kunt u beter begrijpen waar uw medewerkers zich goed bij voelen, of minder goed door voelen. U leert de gezondheidsrisico’s binnen uw bedrijf kennen, wat voor elke ondernemer, waardevolle informatie is.

Als u zich bedenkt dat een dag verzuim al gauw rond de 250 euro kan kosten, wilt u, als werkgever graag dat uw werknemers gezond zijn en blijven.

 

Verplicht PMO Onderzoek Eindhoven

Volgens de Arbowet, mogen werkgevers een PMO-onderzoek of preventief medisch onderzoek aanbieden (Periodiek Medisch Onderzoek), om een beter beeld te krijgen van de gezondheid van hun werknemers. Op deze manier kan een werkgever ook maatregelen nemen om de werknemers beter te beschermen en om de gezondheid van de werknemers te verbeteren. Hoe het onderzoek er precies uitziet, verschilt per werkgever, maar ook het beroep heeft hier mee te maken. Een vragenlijst en medisch onderzoek zijn sowieso een deel van het PMO of preventief medisch onderzoek, maar hoe dit medische onderzoek precies verloopt of inhoudt, ligt aan de werkgever en aan het type beroep.

Uw werknemers hebben recht op een dergelijke gezondheidscheck, maar uw werknemers zijn (meestal) niet verplicht om hieraan mee te doen. In sommige situaties kan de werkgever een medische keuring wel verplicht stellen. Bijvoorbeeld als er bepaalde eisen worden gesteld aan uw gezondheid, in verband met uw beroep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een beroep als een piloot, die natuurlijk altijd hele goede ogen nodig heeft om zijn of haar werk goed uit te voeren. Ook bij de brandweer en ambulancepersoneel vallen onder het deel waarvoor de PMO verplicht is.

Verschil tussen een PMO en een PAGO

Een PMO-onderzoek en een PAGO onderzoek zijn allebei, medische onderzoeken die bedoeld zijn voor werknemers, maar zijn niet hetzelfde.

 • PMO = Periodiek Medisch Onderzoek

 • PAGO = Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek

Bij een PAGO wordt er vooral gekeken naar werk gerelateerde gezondheidsrisico’s van de werknemers. Bij een PMO wordt er meer gekeken naar de algemene gezondheid van de werknemers. Dit betekent dus dat niet alleen de risico’s op de werkvloer bekeken worden, maar ook de conditie en de leefstijl van de werknemer wordt in kaart gebracht. U kunt het PMO beschouwen als een aanvulling op PAGO onderzoeken, wat de werkgever kan helpen bij bijvoorbeeld het preventiebeleid binnen het werk en op de werkvloer.

U maakt als werkgever een keuze tussen de beide onderzoeken. U biedt dus of een PAGO onderzoek aan, of een PMO-onderzoek.

 

Organisaties kiezen er tegenwoordig steeds vaker voor om een PMO-onderzoek aan te bieden. Dit heeft voornamelijk als reden, dat het onderzoek een vollediger beeld en inzicht geeft op de gezondheid en de conditie van de werknemers.

Er zijn 4 grote verschillen tussen PAGO en PMO, deze bespreken we hieronder:

 

 1. Bij een PMO onderzoeken zijn de werkgever en ondernemingsraad actief betrokken bij het uitvoeren en opstellen van het PMO. Samen met de bedrijfsarts, zullen zij de inhoud en acties bepalen, wat bij een PAGO niet het geval is.

 2. Bij een PMO-onderzoek wordt er niet alleen gekeken naar de huidige gezondheid, maar is er ook voor om preventief te werken. De uitkomsten van dergelijke onderzoeken vertellen de werknemers precies waar de risico’s liggen voor zijn of haar gezondheid.

 3. Bij een PMO-onderzoek wordt er ook aandacht besteed aan het geestelijke gedeelte van de gezondheid, en wordt er naar de leefstijl gekeken. Beide zijn zaken die erg van belang zijn voor het goed kunnen functioneren op de werkvloer.

 4. Het kan zijn er bepaalde verplichte keuringen zijn, die deel uitmaken van het PMO.

 

Waarom een PMO?

Als iemand zich energiek en gezond voelt, kan diegene optimaal genieten van het leven en alles wat hierbij hoort. Echter worden de meeste mensen zich pas bewust van hun gezondheid, als er eigenlijk al iets speelt. Een werknemer die bewust bezig is met de leefstijl en de gezondheid, kunnen gezondheidsklachten voorkomen.

 

Het PMO is meer dan gewoon een uitgebreid medisch onderzoek voor uw werknemers. Het is namelijk een hele goede, zo niet, de beste manier om inzicht te krijgen en bewust te worden van de vitaliteit op de werkvloer. U kunt zich allicht voorstellen dat het laten uitvoeren van een PMO, voordelen met zich meebrengt. Deze bespreken we hieronder:

 • Uw werknemers krijgen inzicht in hun eigen vitaliteit en gezondheid.

 • Uw werknemers krijgen een adviesgesprek met een deskundige op het gebied van gezondheid en vitaliteit.

 • Uw werknemers krijgen op basis van de uitslag, gepersonaliseerde, concrete tips, handvaten en adviezen om hun leefstijl, gezondheid en vitaliteit te verbeteren.

 • Uw werknemers’ persoonlijke gegevens, worden niet met u gedeeld, zodat uw werknemers zeker zijn van privacy. (Uw werknemer kan er wel voor kiezen om het met u te delen).

 • Uw werknemers kunnen vrijwillig en gratis deelnemen aan dergelijke medische onderzoeken.

Hoe vaak een PMO?

Er is geen echte termijn vastgesteld die je vertelt hoe vaak u als werkgever, een medisch onderzoek zou moeten aanbieden. Dit mag u, als werkgever dus eigenlijk zelf bepalen. Dit kunt u baseren op de aard van het beroep en de gezondheidsrisico’s die kunnen voortvloeien uit het type werk. De meeste mensen hanteren een periode van 3 jaar om het onderzoek uit te voeren, maar er zijn ook een hoop bedrijven die ervoor kiezen om het elke 2 jaar, of zelfs elk jaar uit te voeren.

 

In sommige gevallen, zal het medische onderzoek en de frequentie hiervan opgenomen zijn in het CAO. Bijvoorbeeld wanneer de risico’s binnen het beroep, hoger zijn als normaal gesproken bij andere beroepen. Is dit het geval? Dan bent u, als werkgever, verplicht om zich hieraan te houden. Het is dus, met andere woorden, de taak van de werkgever om regelmatig een medisch onderzoek aan de werknemers aan te bieden. In welke vorm dit is, of de frequentie hiervan wordt niet genoemd. Het type onderzoek hangt volledig af van het type beroep en de situatie op de werkvloer.

Wie betaalt de PMO-onderzoeken?

Volgens artikel 18 van de Arbowet, is de werkgever geheel verantwoordelijk voor het aanbieden van medische onderzoeken, zoals de PMO en de PAGO. De werkgever dient deze ook geheel te bekostigen. Soms kan een verzuimverzekeraar, de werkgever stimuleren tot het (regelmatig) uitvoeren van deze medische onderzoeken door bijvoorbeeld een deel van de kosten van dergelijke medische onderzoeken, te bekostigen. Uiteraard is het ook in het belang van de (inkomens)verzekeraar, dat de werknemers gezond zijn en dus productief aan het werk kunnen en ook blijven.

Vaak gestelde vragen over het PMO onderzoek Eindhoven

Waarom is een PMO verplicht?

Dit staat in de ARBOwet (ArbeidsOmstandighedenWet), in artikel 18. Hier staat dat werkgevers verplicht zijn, om hun werknemer periodiek de gelegenheid moeten geven om een medisch onderzoek te ondergaan. Een medisch onderzoek, gericht op de risico’s van het werk, en wat dit met zich meebrengt voor de werknemer. Maar het geeft ook inzicht om hoe de werknemer kan verbeteren en of voorkomen.

Vanaf hoeveel werknemers, moet een werkgever zich houden aan de PMO verplichting?

Elke werkgever dient zijn werknemers een PMO-onderzoek aan te bieden. Hierbij maakt het niet uit hoeveel werknemers er in totaal in dienst zijn van het bedrijf of de organisatie. Dit is verplicht bij de wet (Arbowet artikel 18).

Hoe vaak moet ik, als werkgever, een PMO aanbieden?

Voor de meeste beroepen is er geen wettelijk verplichte termijn voor de frequentie van dergelijke medische onderzoeken. Er zijn echter wel een aantal beroepen die hierop een uitzondering zijn. Voor sommige beroepen is het dus bijvoorbeeld verplicht om deel te nemen aan een PMO, maar ook de frequentie hiervan, kan zijn vastgesteld in de CAO. Hierbij kunt u denken aan piloten, politie, maar ook mensen die bijvoorbeeld met kankerverwekkende stoffen werken. Zo krijgt de werknemer regelmatig een inzicht in zijn of haar eigen vitaliteit en gezondheid.

De relatie tussen de RI&E, en de PMO (Risico-inventarisatie en evaluatie)

Het inrichten van het PMO, wordt gebaseerd op de uitkomst van de Risico- inventarisatie en evaluatie. De risico’s die hieruit naar voren komen, moeten worden meegenomen in het PMO en de RI&E kan worden aangevuld met de informatie uit een PMO. Zo kunt u denken aan knelpunten die bijvoorbeeld bij de RI&E niet aan het licht kwamen, maar met een PMO wel duidelijk naar voren zijn gekomen. Bijvoorbeeld knelpunten op het gebied van sociale, maar ook de psychische belasting van het werk. U kunt dus een PMO inzetten als tool voor aanvullende informatie en risico-inventarisatie bij werknemers. Ze zijn dus beide van belang, maar ook beide wettelijk verplicht.

Deze organisaties gingen u zoal voor:

ortageo.jpg
bonfait.png
altop.png
ossur.png
pop.png
lkg.jpg
de meeuw.png
livera.png
staadegaard.jpg
satys.png
pala.jpg
numidia.png
mossel.jpg
download.png
creditsafe.png
aquaco.png
beekenkamp.png
rijndijk.jpg
muller.png
lbl.png
smile.jpg
anatech.jpg
secura.png
kelvion.png
bottom of page