top of page

 Privacy verklaring Jij Gezond

Jij Gezond kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken via de website www.jijgezond.nl

Dit betreft informatie die u ons verstrekt via contactformulieren of externe downloads zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, plaatsnaam om informatie over veiligheid, onze organisatie, onze diensten of services op te vragen.

Persoonsgegevens die Jij Gezond verwerkt

Jij Gezond verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt en daarmee toestemming geeft om deze persoonsgegevens te verwerken. De meeste gegevens ontvangen wij (tijdelijk) via de formulieren op de website. De gegevens die u verstrekt via het contactformulier worden veilig opgeslagen op de server van onze partner johan.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Gemeente

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Andere gegevens die gevraagd worden in de (sollicitatie)formulieren

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door via de website te solliciteren of een aanvraag te doen, in correspondentie en telefonisch

Naast gewone persoonsgegevens kunnen wij ook bijzondere persoonsgegevens verwerken, wanneer u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens kunnen gebruikt worden:

 • Medische gegevens

 • Resultaten verkregen via de vragenlijsten

Jij Gezond stelt haar medische personeel in staat de verkregen gegevens te verwerken en te beoordelen. Jij Gezond bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren. De gegevens blijven uiterlijk 3 maanden als back-up op de server staan, waarna deze automatisch verwijderd worden.

Jij Gezond kan uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doelen:

 • Verwerking van uw aanvraag, voor wat betreft uw vragen over onze diensten of services,

 • Aanbieding van relevante marketingberichten zoals e-mailnieuwsbrieven, marketinginformatie, aanbiedingen over diensten aan te bieden. Alles volgens de nieuwe wetten of wanneer dit door u is aangevraagd.

 • Jij Gezond verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben: De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke zaak

 • Telefonisch contact

Bewaartermijn

Jij Gezond zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 12 maanden

 • Telefonisch contact: 12 maanden

 • Informeren over wijzigingen van diensten: 12 maanden

Delen van persoonsgegevens met derden

Jij Gezond verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Rechten van betrokkenen:

U heeft de volgende privacy rechten:

 

 • Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die Jij Gezond van u verwerkt in te zien.

 • Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die Jij Gezond van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen.

 • Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

 • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan.

 • Recht op beperking van de verwerking: het recht om Jij Gezond te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

 • Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen.

 • Recht op dataportabiliteit: u kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Wilt u gebruik maken van deze rechten? Dan kunt u uw verzoek hiertoe sturen naar info@jijgezond.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vijf dagen, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jij Gezond neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@jijgezond.nl

Andere websites

Onze website www.jijgezond.nl bevat links naar andere websites, dit kunnen YouTube-video's, Twitter, Facebook of andere websites zijn. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de website www.jijgezond.nl. Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid.

Cookies

Jij Gezond gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Jij Gezond kan cookies verstrekken voor deze doeleinden:

 • Analyse – Wij optimaliseren www.jij-gezond.nl door de gebruikers te volgen op de website, en hierdoor de gebruikerservaring te verbeteren.

 • Het opslaan van uw eerder ingevulde formulieren – dit om tijd te besparen bij het invullen van nieuwe formulieren.

 • Het laten zien van onze advertenties wanneer u andere websites bezoekt.

bijvoorbeeld Google Analytics
We volgen de pagina's die u bezoekt via Google Analytics. We verzamelen geaggregeerde gegevens om te controleren hoe onze website functioneert en hoe we uw online-ervaring kunnen verbeteren.

We slaan analytische gegevens van onze bezoekers op via Google Analytics ter verbetering van onze diensten. Daarbij kunnen locaties en IP-adressen geregistreerd worden. Het privacybeleid van Google is in te zien op: www.google.com/privacypolicy.html.?)

bijvoorbeeld Sociale media

Onze website heeft knoppen (zogenaamde widgets) voor het delen van sociale media die worden gehost door een derde partij genaamd 'Addthis'. Deze knoppen kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina´s u bezoekt en kunnen ook een cookie instellen op uw computer om de juiste functionaliteit mogelijk te maken. Uw interactie met deze functies wordt beheerst door het bedrijf dat deze functies levert. Voor meer informatie hierover bezoekt u de webpagina van het desbetreffende bedrijf.

Veiligheid
Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. Jij Gezond zal uw informatie niet delen met andere bedrijven. Jij Gezond neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de standaard ISO 27001 opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid. We slaan al uw informatie veilig op, zowel tijdens verzending en nadat we gegevens hebben ontvangen. Dit beschermt uw gegevens tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten. Bewaar uw eigen inloggegevens op een veilige plek en neem onmiddellijk contact met ons op als u een ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of een andere inbreuk op de beveiliging constateert.

We kunnen uw persoonlijke informatie en/of gebruikersinformatie vrijgeven als ons daarom wordt gevraagd door de politie of enige andere regelgevende of overheidsinstantie die verdachte illegale activiteiten onderzoekt.

Updates voor deze verklaring

 
Jij Gezond kan dit privacybeleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen. De meest recente versie van onze privacy verklaring vindt u hier.

 

Contact
Als u contact wilt opnemen met Jij Gezond over een aspect van ons privacybeleid, gebruikt u onderstaande gegevens.

 

Contactpersoon bij Jij Gezond; C.M. Welling cas.welling@jijgezond.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Jij Gezond wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/

bottom of page