top of page

Waarom een Health Check voor jouw medewerkers?

Een Health-Check voor uw medewerkers brengt verschillende voordelen met zich mee;

  • Er wordt gecheckt op gezondheid en vitaliteit

  • Je zorgt voor een duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers

  • Het ondersteunt een gezond werkzaam leven

Weet je hoe het ervoor staat met de vitaliteit bij u op de werkvloer, of binnen jouw organisatie? Liggen er risico’s op de loer, of is iedereen gezond en gelukkig? Een manier om je werknemer, goed en duurzaam inzetbaar te houden, ook op de lange termijn, is het aanbieden van een zogenaamde Health-Check.

Health-Checks dienen door jou, als werkgever bekostigd te worden, maar is zeker zijn investering waard! Op deze manier biedt je namelijk, jouw werknemers de optie om goed inzicht in hun mentale en fysieke gezondheid te krijgen. In sommige gevallen zal de werknemer wordt onderzocht en wordt er door artsen gekeken of er een vervolgtraject nodig is. In andere gevallen zullen jouw werknemers inzicht krijgen in hun eigen gezondheid en vitaliteit. Dit gebeurt middels een vragenlijst.

De Health-Check is ervoor, om eventuele sluimerende risico’s op tijd te kunnen signaleren en hierop reageren.

Cadeautje voor jouw medewerkers

Middels een gezondheidscheck, maak je de medewerkers bewust van hun persoonlijke gezondheid. Je kunt jouw medewerkers op weg helpen naar een vitaler en een gezonder leven via de health checkup. Het is dus echt een cadeautje voor de medewerkers.

Naar aanleiding van groepsresultaten, heb je als werkgever, de kans om optimaal bij te dragen aan de vitaliteit en gezondheid binnen jouw organisatie.

De persoonlijke resultaten van de medewerkers die mee hebben gedaan aan een dergelijk onderzoek, worden nooit gedeeld. De medewerker kan er wel voor kiezen om zijn of haar resultaten met de werkgever te delen. De privacy van jouw medewerkers is dus ten alle tijde gewaarborgd.

Is een health-check verplicht?

In principe is een health check niet verplicht. Wel is dit afhankelijk van het type beroep dat er wordt uitgeoefend.

Voor een werkgever kan het wel een verplichting zijn, om een periodieke health-check aan te bieden, maar het is voor de werknemer niet (altijd) een verplichting om hieraan deel te nemen.


Hoewel het voor de werknemer geen verplichting is om deel te nemen aan een health checkup, kan het wel zeer interessant zijn om hieraan deel te nemen.

In sommige gevallen is een health checkup echter wel verplicht. Dit kan gelden voor de werkgever, maar ook voor de werknemer, kan het binnen sommige beroepen een verplichting zijn om mee te werken aan een dergelijk medisch onderzoek.

 

Kan een health-check gevolgen hebben voor de rechtspositie binnen het werk?

Een gewone Health-check, heeft voor de werknemer geen gevolgen voor de rechtspositie. Is het geen vrijwillige health checkup, maar bijvoorbeeld een verplichte periodieke keuring? Dan kan het resultaat hiervan wel invloed hebben op de rechtspositie.

Er bestaan namelijk op grond van een aantal wetten, voor een aantal specifieke groepen werknemers, een aantal verplichte geneeskundige onderzoeken. Hierbij kun je denken aan personeel, werkzaam bij de politie, of bijvoorbeeld ambulancepersoneel. Ook piloten zijn verplicht om deel te nemen aan periodieke keuringen. Je kunt je allicht voorstellen dat het van uiterst belang is, dat de ogen van een piloot regelmatig worden gecontroleerd. Hieronder kan ook het medisch toezicht vallen, als er wordt gewerkt met ioniserende straling en of radioactieve stoffen. Dit staat vastgelegd in de Besluiten stralenbescherming Kernenergiewet.

Medewerkers met een verhoogd gezondheidsrisico

Wanneer blijkt dat een werknemer een verhoogd gezondheidsrisico heeft, zal de werknemer worden doorgestuurd naar de reguliere zorg, of naar een bedrijfsarts. Naar aanleiding van de risicofactoren die naar voren zijn gekomen, zullen van tevoren afspraken worden gemaakt over de opties tot de in te zetten interventies. Je kunt hierbij denken aan workshops, trainingen en mogelijkheden tot individuele coaching.

Wat zijn de kosten van een Health Check?

Als werkgever ben je verantwoordelijk zorg te dragen voor de kosten van een eventuele health checkup voor jouw medewerkers. Wat de kosten precies zullen zijn voor de health checkup die je wil laten uitvoeren, zijn afhankelijk van het type onderzoek dat je wilt laten uitvoeren. Ook heeft het type beroep, invloed op de kosten van een eventuele health-check voor jouw medewerkers.

Bij een algemene health checkup, wordt er gekeken naar de gezondheid, in grote lijnen. Er wordt dus bij een algemene health check, niet uitgebreid naar de ogen gekeken. Indien u van beroep piloot bent, of bijvoorbeeld een chirurg, dan is het deelnemen aan een medische keuring verplicht. In dit geval zal er bij een medische keuring wel degelijk (extra) aandacht worden besteed aan een oogtest.

Wat de inhoud van een health check, voor uw organisatie ook inhoudt, je bent als werkgever verantwoordelijk om de kosten hiervoor te dragen. Voor de ene organisatie zijn basale health checks voldoende om een goed inzicht te krijgen in de vitaliteit onder de werknemers. Voor andere werkgevers zijn er hele specifieke en uitgebreide health checks, die dus ook duurder zullen zijn dan een basale, algemene health check van jouw medewerkers.

Een health check Eindhoven voor al jouw medewerkers, kan overkomen als een enorme investering. Je dient er echter altijd rekening mee te houden, dat het jou, als werkgever, ook veel kan opleveren. Als u er even bij stilstaat dat 1 dag verzuim, van 1 van jouw medewerkers als gauw 2, tot 300 euro kan kosten, lijken de kosten van een health check niet meer zo groot.

Wordt een health-check vergoed door de verzekeraar?

In het geval van arbeid gerelateerde health checks, geldt dat er een aantal verzuimverzekeraars zijn, die het laten afnemen van een health check willen stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld zijn door de kosten van de gezondheid check, gedeeltelijk voor hun rekening te nemen.

Je kunt je voorstellen dat het voor een verzuimverzekeraar ook van uiterst belang is, dat je, vitale en gezonde medewerkers in dienst hebt. Medewerkers die zich goed en prettig voelen, zullen minder verzuimen en dit scheelt jou, als werkgever, uiteindelijk dus ook weer in de kosten.

Waarom kiezen voor een Health-Check?

Je kiest ervoor om jouw werknemers een health check aan te bieden, als je goed op de hoogte wilt zijn van de gezondheid en de vitaliteit van de medewerkers binnen uw organisatie. Verzuim van 1 van jouw werknemers kan behoorlijk in de kosten lopen, dit is extra het geval bij de ZZP-ers onder ons. Als je een grote organisatie heeft, dan lijkt verzuim van 1 medewerker jou niet direct te raken. Voor een ZZP-er kan dit echter heel anders uitpakken.

Als werkgever wil je er natuurlijk altijd voor zorgen dat jouw werknemers goed en productief bezig zijn, maar dat ook zullen blijven. Hierom is het laten uitvoeren van een health check, altijd een goed idee. Met het laten uitvoeren van een health check, krijg je namelijk inzicht in de algemene fysieke en mentale gesteldheid van de medewerkers die je in dienst hebt.

Hoe preventief is een Health Check?

De meeste mensen denken vaak pas aan de gezondheid als het eigenlijk al te laat is, en er dus eigenlijk al iets aan de hand is. Door middel van een health check, kun je, als werkgever een stapje voor zijn. Je kunt eventuele problemen dus aanpakken, nog voor dat deze factoren echt een probleem zijn geworden. In tegenstelling tot andere medische onderzoeken en of keuringen, is een health check, niet gebonden aan slechts de arbeidsomstandigheden.

Hoewel het niet gratis is om al jouw medewerkers een health check aan te bieden, kan het u wel behoorlijk wat kosten besparen. Het is daarom altijd een goed idee om dergelijke onderzoeken, aan jouw medewerkers aan te bieden.

Health Check Eindhoven

Health Check Amsterdam

Health Check Tilburg

Health Check Breda

Health Check Den Bosch

Health Check Utrecht

Health Check Maastricht

Health Check Rotterdam

bottom of page