doctor-3464761_1920.jpg

Jijgezond 
voor vitale medewerkers
in gezonde organisaties

computer-3343887_1920.jpg

Waarom een health check voor medewerkers? 

professioneel
gezond
verplichting
motiveren

Iedere organisatie met meer dan 1 medewerker is vanuit de ARBO wet art. 48, verplicht om een Periodiek Arbeid Geneeskundig Onderzoek (PAGO) dan wel een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden. Met dit onderzoek wordt de gezondheid situatie van de medewerkers en daarmee van de organisatie in kaart gebracht. De resultaten zijn - in achtneming van de AVG - op organisatieniveau bij 15 respectievelijk 30 medewerkers in te zien. Door een actief beleid gericht op vitaliteit, bevlogenheid en gezondheid maakt u uw organisatie sterker. 

functioneel

Een health check volgt meestal op een e-pmo maar hoeft niet per se. Er zijn veel mogelijkheden in een health check. We beginnen meestal met de biometrische gegevens en een algemene gezondheidsintake.

Afhankelijk van de wensen van de organisatie (of medewerker) vervolgen we met functionele onderzoeken (visus, audio, houding) en specifiek medisch (bloeddruk, bloedwaarden, ECG).

Parallel aan de health check vinden we het ook belangrijk de kantoorergonomie te beoordelen.

meten=weten

De meting van de vitaliteit in een organisatie is een helder beginpunt voor verdere actie. In een combinatie van openheid rondom scores en een vitale flow in de organisatie zullen medewerkers getriggerd worden tot het managen van de eigen gezondheid. Het creëren van bewustzijn rondom de gewenste gezondheidssituatie, ook op latere leeftijd, zet mensen aan tot het nadenken over hun leefstijl. 

rapportage

Als er een managementrapportage wordt opgesteld krijgt u op afdelings- en organisatieniveau een goed inzicht in de vitaliteitsstatus en de vervolgstappen om deze op een hoger plan te tillen. Het advies wordt gekoppeld aan een benchmark van vergelijkbare organisaties en u krijgt een duidelijke terugkoppeling van de risico's en oplossingsrichting.

De inzet van leefstijladviseurs, jobcoach of psycholoog kan geadviseerd worden - al dan niet via een digitale module.

bewezen
 

Wist u dat uit onderzoek blijkt dat 60 procent van de medewerkers na het doen van een Persoonlijke Gezondheids check actie onder- neemt om zijn of haar gezondheid te verbeteren? Dat leidt tot een gemiddelde daling van het ziekteverzuim met 20 procent*.

* Niessen, M. A., e.a. (2012).

Impact of a Web-based worksite health promotion program on absenteeism. Journal of occupational and environmental medicine, 54(4), 404-408.

JIJgezond werkt samen met zorgprofessionals zoals bedrijfsartsen, psychologen, cardiologen, verpleeg- kundigen, lifestyle en fitness coaches en ARBO deskundigen,  Gericht op het verbeteren van de gezondheid van bedrijf en medewerkers.

Communicatie afgestemd op het personeel maakt dat medewerkers zich betrokken voelen en leidt tot meer bewustwording rondom gezondheid, Een effectief PMO staat of valt met een gedegen communicatie gericht op privacy, betrouwbaarheid en veiligheid.

Wij kunnen iedere organisatie gezonder en vitaler maken! We gaan aan de slag met  de  medewerkers om ze intrinsiek te motiveren aan hun gezondheid te werken. En geven de organisatie richtlijnen en advies over het verhogen van de vitaliteit op alle niveau's.

Gezonde medewerkers presteren beter. Investeer in uw medewerkers en ga aan de slag met een hernieuwd vitaliteitsbeleid en start met het aanbieden van een PMO. Dit geeft waardevolle informatie over de vitaliteitsstatus van de organisatie en geeft medewerkers inzicht in hun leefstijl en gezondheid. Het gezamenlijk nastreven van deze doelen kan verbindend werken en draagt bij tot meer werkplezier en resultaat. Uiteindelijk willen we allemaal gezond oud worden en blijven. Maar dat betekent dat je nu moet investeren, in beweging, letten op de juiste voeding en wegblijven van slechte gewoontes. Veelgevraagd? Ja maar er is geen andere keus als je ook op hogere leeftijd vitaal wil zijn. 

Ons streven is vitaliteit in uw organisatie op de kaart te zetten. Door een zorgvuldige - door een specialist getoetste - check van een ieders gezondheid krijgen medewerker inzicht en worden zij collectief gemotiveerd hier actief mee bezig te zijn. Dat het ziekteverzuim afneemt is de prettige bijkomstigheid van de health checks van JIJgezond.

Veiligheid staat voorop bij JIJgezond. Dat betekent dat de medewerker de baas is van zijn of haar gegevens. Niemand anders dan de medewerker zelf heeft toegang tot het persoonlijk dossier. Zelfs de arts of verpleeg- kundige heeft alleen dan toegang als hij of zij hiervoor geautoriseerd is. Het gezondheidsdossier is persoonlijk en blijft persoonlijk.

Misschien heeft u al een duidelijk idee over het uitvoeren van een PMO. In dat geval kunnen we snel schakelen en invulling geven aan uw wensen. 

Wellicht wilt u eerst een objectieve beoordeling van uw organisatie middels een organisatiescan. Zo brengen we de risico's (in lijn met RIE) in kaart. Aan de hand daarvan stellen we het PMO plan op: communicatie, borgen, uitvoeren en opvolgen. Met hulp van onze professionals zetten we mens en organisatie op het juiste spoor.

diensten
veiligheid

Met een E-PMO wordt bedoeld dat er alleen digitale vragenlijsten worden ingezet. Zo is al veel informatie beschikbaar voor de medewerker en de organisatie. Er zijn diverse vragenlijsten, bijvoorbeeld op het vlak van gezond leven, duurzame inzetbaarheid en PSA. Inloggen gaat veilig via een 2-factor autorisatie waarna de medewerker zijn eigen persoonlijke portaal creëert. Niemand anders dan hij of zij kan hier op inloggen. Na het beantwoorden van de vragenlijsten komt veel informatie terug via grafieken, scores en tips/adviezen.

vragenlijst
vertrouwenspersoon
ergonomie

De juiste werkhouding, instructies voor tillen, veilig en gezond werken met aandacht voor houding en beweging. Een onderzoek binnen de kantooromgeving, magazijn of productie helpt risico's te reduceren en stelt medewerkers in staat hun werk op een prettige manier uit te oefenen waarbij het risico op uitval mede wordt gereduceerd.

Alle medewerkers hebben recht op een veilige werkomgeving waarin intimidatie, discriminatie of andere ongewenste omgangsvormen niet worden getolereerd. De externe vertrouwenspersoon is de aangewezen functionaris die kan helpen bij het dergelijke situaties en onafhankelijk optreedt. Jij biedt een abonnement waarin tegen een vast en laag jaartarief en een vergoeding voor deze incidenten, u verzekerd bent van een professional aanspreekbaar is voor alle medewerkers. 

of start met een organisatiescan voor inzicht in cultuur van medewerkers en bedrijf

#healthcheck #gezondheidscheck #epmo

 Jijgezond helpt bij de volgende onderwerpen:

Vraag een gezonde offerte aan