top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverCas Welling

Meer vitaliteit, betere prestaties, lagere kosten

Bijgewerkt op: 17 apr. 2019Hoe krijgen we Nederland beter?                       


Meer vitaliteit, minder ziekteverzuim.


Dat vitale medewerkers bevlogener zijn en beter presteren, is bekend. Gezonde organisaties zijn succesvoller en hebben gezonde medewerkers. Wat gebeurt er in uw organisatie met deze wisselwerking?


Vitale medewerkers leveren volgens Harvard Business 16 procent hogere prestaties, 95 procent minder burn-out en zijn 32 procent meer gecommitteerd aan hun werkgever. Onderzoek van de Universiteit van Wageningen (CBRE healthy offices research) voegt daaraan toe dat thema’s zoals gezonde voeding, lichamelijke beweging, mentale balans, juiste verlichting maar ook een natuurlijke werkomgeving (denk aan planten in de kantoortuin) tot 45 procent betere prestaties leverden in een objectief experiment.


Zittend Nederland

Een zittende leefstijl, stress en vergrijzing zijn drie belangrijke bedreigingen voor de inzetbaarheid van mensen en onze concurrentiepositie in Europa. We brengen ruim 8 uur per dag zittend door en scoren daarmee het slechtst van alle Europese landen. Daarnaast wordt maar liefst 36 procent van ons arbeidsverzuim veroorzaakt door mentale klachten als stress en burn-out. De risico's nemen toe naarmate we ouder worden.


Lichaam en geest

Prof. Eric Scherder – die met enige regelmaat aan schuift bij DWDD – kan niet vaak genoeg benadrukken wat het belang van lichamelijke beweging is. De invloed op cognitieve functies is dermate groot dat je prestaties significant verbeteren door je conditie op peil te houden.


Wereldwijd bewegen mensen steeds minder, jong en oud, over de gehele levensloop dus. Oorzaken hiervoor zijn onder andere de beschikbaarheid van de auto, waardoor mensen minder lopen en fietsen, en de sociale media waardoor men er minder ‘op uit’ hoeft te gaan. Ook overgewicht komt steeds meer voor en ook dat leidt tot minder bewegen. De groeiende inactiviteit is alarmerend omdat lichamelijke activiteit belangrijk is voor lichaam en geest. Door te bewegen verklein je de kans dat je hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten krijgt, maar ook suikerziekte type 2. En dat zorgt er weer voor dat je minder kans hebt op het krijgen van dementie.


Gaan onze hersenen ook beter werken als we meer bewegen? Bij mensen – jong en oud – die lui zijn geworden, blijkt dat inderdaad het geval. Als zij weer gaan bewegen, dan verbeteren vooral de uitvoerende functies van onze hersenen: het vermogen tot initiatiefnemen, zaken plannen, impulsen beheersen en zelfregulatie. Allemaal functies die we nodig hebben om zelfstandig te functioneren. We weten nog niet of bewegen ook het geheugen en andere verstandelijke vermogens bij mensen met dementie verbetert. Wat we wel weten is hoe slecht het is voor mensen met een dementie om niet te bewegen, zowel voor hun lichamelijke als hun mentale fitheid.


Nicotine-verslaving


Stoppen met roken is niet voor iedereen even gemakkelijk maar het maakt op termijn zo veel uit als je die stap zet. Op elke leeftijd werpt stoppen zijn vruchten af. Joep Teijink is vaatchirurg in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. In een onlangs verschenen interview in het NRC verhaalt hij over de stappen die nu gezet worden richting tabaksindustrie. ’Sigaretten en dergelijke zijn zo slecht, dat het verboden zou moeten worden!’ Los van alle ingrepen die worden uitgevoerd zoals dotteren zijn er elk jaar ook nog eens 20.000 mensen in Nederland die overlijden aan hun nicotineverslaving: COPD-patiënten, longkankerpatiënten, hart- en vaatpatiënten.


Bewustwording


Het is om meerdere redenen toe te juichen dat een gezondheidscheck, ook wel preventief of periodiek medisch onderzoek, verplicht is gesteld in de laatste Arbo-wet.


Artikel 18 van de Arbo-wet legt werkgevers de verplichting op om PMO aan hun werknemers aan te bieden: De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. De werkgever moet een PMO aanbieden aan de werknemers, en neemt ook de kosten van PMO voor zijn rekening. De ondernemingsraad kan de werkgever wijzen op zijn verplichting om een PMO aan te bieden. Ook individuele werknemers kunnen om een PMO vragen. Zij kunnen hun verzoek rechtstreeks bij de werkgever neerleggen, of bij een vertrouwenspersoon van het bedrijf.


Want uiteindelijk gaat het om bewustwording over je gezondheid en welke invloed ongezond gedrag heeft. We weten vaak ook wel wat goed voor ons is en wat niet. Waarom is het dan toch zo uitdagend om ongezond gedrag te veranderen? We hebben het geluk dat er in Nederland een kwalitatief goed gezondheidssysteem is. Het heeft iets vreemds, erkent Teijink: de Westerse mens kan eindeloos ongezond leven en vervolgens staat “de zorg” klaar om met een operatie of medicijnen de schade te herstellen. ‘We moeten terug naar wat de beste zorg is voor de patiënt op de lange termijn. Begeleiding bij bewegen dus. Bij niet-roken. Bij beter eten. En dus niet pas ingrijpen als iemand al heel ziek is.’ Een gezondheidscheck geeft een medewerker inzicht in zijn of haar gezondheid. Mits goed opgevolgd is dit een perfect startpunt voor het creëren van meer vitaliteit in de organisatie.


Gezondheidscheck


Een preventief medisch onderzoek wordt meestal afgenomen door een verpleegkundige of arts. Daaraan voorafgaand wordt de mogelijkheid geboden een aantal vragenlijsten te beantwoorden (via een streng beveiligd portaal). Deze vragen gaan over leefstijl, slaap en bijvoorbeeld onregelmatigheid.

In het onderzoek dat daarna volgt, worden onder meer bloeddruk, bloed en urine, BMI en buikomvang gecontroleerd en wordt een ECG (hartfilmpje) gemaakt. Na twee weken worden de uitslagen van het onderzoek besproken, ook weer in een persoonlijk gesprek. In de tussenliggende periode heeft het bloedlab je bloedwaarden kunnen bepalen en heeft een specialist je ECG kunnen beoordelen.


Gezondheidscheck


Na de gezondheidscheck beschik je over veel informatie over jezelf:

·         Is de bloeddruk in orde?

·        Is het cholesterol in orde?

·        Functioneert het hart naar behoren?

·        Inzicht in voedingspatroon

·        Inzicht in beweegpatroon

·        Is mijn psychisch-sociale gezondheid in orde?

·        Is mijn bloed in orde?

·        Functioneren mijn nieren naar behoren?

·        Functioneert mijn lever naar behoren?

·        Is mijn urine in orde?

·        Wat zijn mijn persoonlijke risico’s op hart- en vaataandoeningen voor de komende 10 jaar?

·        Lukt het mij om in goede gezondheid de leeftijd te behalen die ik graag zou willen behalen?

·        Ben ik in balans en kan ik – privé en zakelijk – goed functioneren?

·        Heb ik stress of beleef ik stress? <einde kader>


Literatuur:


15 weergaven1 opmerking

1 Comment


Wesley Teunissen
Wesley Teunissen
Mar 01, 2021

Bewust leven brengt inderdaad meer vitaliteit en balans in je leven. ik ben voor routine matig of periodiek preventief medisch onderzoek dit geeft inzicht in je medische situatie en kan veel ellende voortijdig besparen. Ik ben zelfs voorstander van preventief onderzoek bij tandarts en fysiotherapie

Like
bottom of page