PMO werknemer: zijn mijn gegevens wel privé?

Alleen jij hebt toegang tot jouw persoonlijke dossier!

Deelnemen aan een PMO

Wil je meer inzicht krijgen in je gezondheidsstatus? Doe dan mee aan een PMO van JIJgezond. Zo krijg je zicht op gezondheidsrisico's. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met je werk of privé-situatie, erfelijkheid of houding. Met een PMO kunnen we niet alle risico's opsporen. Wat we wel kunnen - na wat kleine onderzoeken - is een uitspraak doen over je huidige gezondheid en hoe je deze kunt verbeteren.