Gezond maatwerk voor iedere organisatie 

vragenlijsten

Met een E-PMO wordt bedoeld dat er alleen digitale vragenlijsten worden ingezet. Zo is al veel informatie beschikbaar voor de medewerker en de organisatie. Er zijn diverse vragenlijsten, bijvoorbeeld op het vlak van gezond leven, duurzame inzetbaarheid en PSA. Inloggen gaat veilig via een 2-factor autorisatie waarna de medewerker zijn eigen persoonlijke portaal creëert. Niemand anders dan hij of zij kan hier op inloggen. Na het beantwoorden van de vragenlijsten komt veel informatie terug via grafieken, scores en tips/adviezen.

Een healthcheck volgt meestal op een e-pmo maar hoeft niet per se. Er zijn veel mogelijkheden in een healthcheck. We beginnen meestal met de biometrische gegevens en een algemene gezondheidsintake.

Afhankelijk van de wensen van de organisatie (of medewerker) vervolgen we met functionele onderzoeken (visus, audio, houding) en specifiek medisch (bloeddruk, bloedwaarden, ECG).

Parallel aan de healthcheck vinden we het ook belangrijk de kantoorergonomie te beoordelen.

interventies

Als er een managementrapportage wordt opgesteld krijgt u op afdelings- en organisatieniveau een goed inzicht in de vitaliteitsstatus en de vervolgstappen om deze op een hoger plan te tillen. Het advies wordt gekoppeld aan een benchmark van vergelijkbare organisaties en u krijgt een duidelijke terugkoppeling van de risico's en oplossingsrichting.

De inzet van leefstijladviseurs, jobcoach of psycholoog kan geadviseerd worden - al dan niet via een digitale module.