Investeren in vitaliteit rendeert

motiveren

Gezonde medewerkers presteren beter. Investeer in uw medewerkers en ga aan de slag met een hernieuwd vitaliteitsbeleid en start met het aanbieden van een PMO. Dit geeft waardevolle informatie over de vitaliteitsstatus van de organisatie en geeft medewerkers inzicht in hun leefstijl en gezondheid. Het gezamenlijk nastreven van deze doelen kan verbindend werken en draagt bij tot meer werkplezier en resultaat. Uiteindelijk willen we allemaal gezond oud worden en blijven. Maar dan moet je wel nu investeren. Sport, beweging, letten op de juiste voeding en wegblijven van slechte gewoontes. Veelgevraagd? Ja maar er is geen andere keus als je ook op hogere leeftijd vitaal wil zijn. 

De meting van de vitaliteit in een organisatie is een helder beginpunt voor verdere actie. In een combinatie van openheid rondom scores en een vitale flow in de organisatie zullen medewerkers getriggerd worden tot het managen van de eigen gezondheid. Het creëren van bewustzijn rondom de gewenste gezondheidssituatie, ook op latere leeftijd, zet mensen aan tot het nadenken over hun leefstijl. 

Ons streven is vitaliteit in uw organisatie op de kaart te zetten. Door een zorgvuldige - door een specialist getoetste - check van een ieders gezondheid krijgen medewerker inzicht en worden zij collectief gemotiveerd hier actief mee bezig te zijn. Dat het ziekteverzuim afneemt is de prettige bijkomstigheid van de checks van JIJgezond.

effectief

Wist u dat uit onderzoek blijkt dat 60 procent van de medewerkers na het doen van een Persoonlijke Gezondheids check actie onder- neemt om zijn of haar gezondheid te verbeteren? Dat leidt tot een gemiddelde daling van het ziekteverzuim met 20 procent*.

* Niessen, M. A., e.a. (2012).

Impact of a Web-based worksite health promotion program on absenteeism. Journal of occupational and environmental medicine, 54(4), 404-408.

Vraag een gezonde offerte aan