Gezonde medewerkers dragen bij aan het resultaat

verplichting

Iedere organisatie met meer dan 1 medewerker is vanuit de ARBO wet art. 48, verplicht om een Periodiek Arbeid Geneeskundig Onderzoek (PAGO) dan wel een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden. Met dit onderzoek wordt de gezondheid situatie van de medewerkers en daarmee van de organisatie in kaart gebracht. De resultaten zijn - in achtneming van de AVG - op organisatieniveau bij 15 respectievelijk 30 medewerkers in te zien. Door een actief beleid gericht op vitaliteit, bevlogenheid en gezondheid maakt u uw organisatie sterker. 

Veiligheid staat voorop bij JIJgezond. Dat betekent dat de medewerker de baas is van zijn of haar gegevens. Niemand anders dan de medewerker zelf heeft toegang tot het persoonlijk dossier. Zelfs de arts of verpleeg- kundige heeft alleen dan toegang als hij of zij hiervoor geautoriseerd is. Het gezondheidsdossier is persoonlijk en blijft persoonlijk.

diensten

Misschien heeft u al een duidelijk idee over het uitvoeren van een PMO. In dat geval kunnen we snel schakelen en invulling geven aan uw wensen. 

Wellicht wilt u eerst een objectieve beoordeling van uw organisatie middels een organisatiescan. Zo brengen we de risico's (in lijn met RIE) in kaart. Aan de hand daarvan stellen we het PMO plan op: communicatie, borgen, uitvoeren en opvolgen. Met hulp van onze professionals zetten we mens en organisatie op het juiste spoor.

Vraag een gezonde offerte aan